Fransızca Ana Sayfa  Genel Fransızca Kursu DELF Hazırlık DALF Hazırlık Seviye Tespit Sınavı

GENEL FRANSIZCA

Dünya üzerinde yaklaşık 35 ülke, 200 milyon insan resmi dil olarak Fransızca'yı kullanır. Avrupa Birliği tarafından resmi dil olarak seçilen Fransızca, Belçika, İsviçre, Cezayir, Fas, Tunus gibi hem Avrupa'nın önemli merkezlerinde hem de turizmde öncü ülkelerde yaygın olarak konuşulmaktadır. 

Ayrıca, Fransızca birçok ülkenin resmi olmayan ikinci dili olarak konuşulmaktadır. Fransızca  aynı zamanda hukuk,gemicilik,taşımacılık,dilbilim,tarih,moda,sanat,mimari,otomotiv ve mutfak kültürü gibi alanlarda çok geçerli uluslar arası bir iletişim dilidir.

Kurumumuzda yetişkinlere yönelik pratik ağırlıklı Fransızca kurslarımız yanında öğrencilere yö

nelik uluslararası DELF, DALF ve IGCSE sınavlarına yönelik kurslarımız bulunmaktadır.

Genel Fransızca Kurslarımız:

Genel  Fransızca Kurslarımız 6 kurdan oluşmaktadır:

  • DEBUTANT
  • ELEMENTAIRE
  • PRE-INTERMEDIARE
  • INTERMEDIARE
  • INTERMEDIARE 2
  • AVANCE

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 1 (DEBUTANT)

Başlangıç Seviyesinde Fransızca’ya genel bir giriş yapılmaktadır. Telaffuza, seslere alışkanlık edinilir ve öğrenciler basit cümle ve yapılarla kendilerini genel olarak ifade edebilecek duruma gelirler. Örneğin: Selamlaşma - vedalaşma, kendini tanıtabilme, zevklerinden bahsedebilme, bir kart postal yazabilme, planlarından bahsedebilme, öneri yapabilme, kabul ve ya reddedebilme, olumlu ya da olumsuz fikir verme, günlük tutabilme.

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 2 (ELEMENTAIRE)

Öğrenciler Fransızca konuşma ve yazma konusunda kapasitelerini geliştirirler ve genel metinleri ve sade edebi metinleri okuyabilirler. Örneğin: Yön sorma ve tarif edebilme, kültürel etkinliklerle ilgili bir makaleyi anlayabilme, tavsiye verebilme, verilen bilgilerden yola çıkarak bir hikaye yazabilme, bir gününü anlatabilme, bir romanın özetini anlayabilme, duygu-düşüncelerini ifade edebilme, geçmişteki olayları anlatabilme, mektup yazabilme.

ORTA SEVİYE 1 (PRE-INTERMEDIARE)
Bu seviyede gramer yapılarının neredeyse tamamı öğrenilmiş olunur. Öğrenciler konuşulanları anlayabilir ve rahatlıkla karşılık verebilir duruma gelirler. Örneğin: Zevklerinden bahsedebilme, geçmişteki bir olayı yazabilme, sanat hakkındaki kısa bir makaleyi anlayabilme, bir reklam ve ya şarkıyı anlayabilme, bir değer yargısını ifade edebilme, geçmişteki bir olayı anlatabilme.


ORTA SEVİYE 2 (INTERMEDIARE)
Bu seviyede öğrenciler fikirlerini ifade edebilme, tartışmalarda etkin olarak yer alma ve bir takım kalıp ve deyimleri sözlü ve yazılı olarak kullanabilme konusunda kendilerini geliştirirler. Örneğin: Sevinç, öfke, memnuniyetsizliğini, izlenimlerini belirtebilme, mimari bir projeyi anlayabilme, şikayet edebilme, teyid edebilme, gazete yazılarını anlayabilmek, kısa yazılar yazabilme, bir internet sitesindeki bilgileri anlayabilme, tartışmaları takip edebilme.

İLERİ SEVİYE (AVANCE)

Üst-orta düzeyinin gerekli içeriğini tamamlayabilen ve Fransızca’yı iyi derecede kullanabilen öğrenciler içindir. Örneğin: Önemli konularda üstlendikleri sorumluluklardan bahseden kişileri anlama, açıklayıcı yorumları anlayabilme, kişisel seçimini doğrulama, telefonda konuşabilme, bir fikre karşı savunma yapabilme, her yönüyle dili anlayabilme, doğrudan sanal ortamda karşılıklı değişimleri anlama, bir metnin geçiş noktalarını anlayabilme, şaşkınlığını gösterebilme, yazılı ya da sözlü bir söylem gerçekleştirebilme